PSB 1.Pfalzliga

 
                    

1 Prestel,Oliver 2091 SG Speyer-Schwegenheim 8 9
2 Kannegiesser,Wilhelm 1656 SG Speyer-Schwegenheim 8
3 Sprenger,Clemens 2063 SG Speyer-Schwegenheim 10
4 Sredojevic,Ivan 2313 SG Speyer-Schwegenheim 7 7
5 Gellendin,Ingo 1881 SG Speyer-Schwegenheim 7 8
6 Kunz,Thorsten 1820 SG Speyer-Schwegenheim 7 10
7 Kühn,Roger,Dr. 1668 SG Speyer-Schwegenheim 6 9
8 Krämer,Enrico 2180 SG Speyer-Schwegenheim 6
9 Flierl,Pascal 2137 SG Speyer-Schwegenheim 6
10 Schlindwein,Ralf 1659 SG Speyer-Schwegenheim 7
11 Schreck,Michael 1880 SG Speyer-Schwegenheim 7
12 Berend,Elvira 2290 SG Speyer-Schwegenheim 5 6
13 Berend,Fred 2374 SG Speyer-Schwegenheim 6
14 Theel,Thomas 2024 SG Speyer-Schwegenheim 7
15 Flörchinger,Peter 1839 SG Speyer-Schwegenheim 4 8
16 Sommer,Richard 1790 SG Speyer-Schwegenheim 4
17 Thumm,Niklas 1678 SG Speyer-Schwegenheim 6
18 Commercon,Simon 2258 SG Speyer-Schwegenheim 3 3
19 Sarakauskas,Gediminas 2397 SG Speyer-Schwegenheim 3
20 Horvath,Sandor   SG Speyer-Schwegenheim 2 2
21 Bratanov,Zsivko 2422 SG Speyer-Schwegenheim 2
22 Horvath,Tamas 2328 SG Speyer-Schwegenheim 2
23 Farmani Anosheh,Armin 2293 SG Speyer-Schwegenheim 1 1
24 Reese,Joachim 1513 SG Speyer-Schwegenheim 1 2
25 Radach,Winfried 1433 SG Speyer-Schwegenheim 0 1
26 Grün,Simon 1291 SG Speyer-Schwegenheim 0 1
27 Stein,Julian 1493 SG Speyer-Schwegenheim 0 1
28 Thumm,Felix 1798 SG Speyer-Schwegenheim 0 1
29 Böhme,Richard 1718 SG Speyer-Schwegenheim 0 1