PSB 2.Pfalzliga Ost

 
                    

1 Sommer,Richard 1744 SG Speyer-Schwegenheim 10
2 Flierl,Pascal 2115 SG Speyer-Schwegenheim 7 8
3 Gellendin,Ingo 1992 SG Speyer-Schwegenheim 7 12
4 Flörchinger,Peter 1915 SG Speyer-Schwegenheim 11
5 Kantans,Toms 2411 SG Speyer-Schwegenheim 6 7
6 Schreck,Michael 1941 SG Speyer-Schwegenheim 6 8
7 Hauck,Heiko 2047 SG Speyer-Schwegenheim 6 12
8 Meskovs,Nikita 2401 SG Speyer-Schwegenheim 6
9 Böhme,Richard 1715 SG Speyer-Schwegenheim 8
10 Schlindwein,Ralf 1750 SG Speyer-Schwegenheim 9
11 Zueger,Beat 2347 SG Speyer-Schwegenheim 5 5
12 Kunz,Thorsten 1766 SG Speyer-Schwegenheim 5 10
13 Horvath,Tamas 2361 SG Speyer-Schwegenheim 5
14 Horvath,Adam 2553 SG Speyer-Schwegenheim 5
15 Thumm,Felix 1735 SG Speyer-Schwegenheim 4 7
16 Kühn,Roger,Dr. 1545 SG Speyer-Schwegenheim 4 8
17 Starostits,Andris 2229 SG Speyer-Schwegenheim 4
18 Nemeth,Miklos 2470 SG Speyer-Schwegenheim 4
19 Reese,Joachim 1524 SG Speyer-Schwegenheim 8
20 Sprenger,Clemens 2057 SG Speyer-Schwegenheim 3 4
21 Starostits,Ilmars 2442 SG Speyer-Schwegenheim 3 4
22 Holzer,Walter 1427 SG Speyer-Schwegenheim 3 6
23 Thumm,Niklas 1534 SG Speyer-Schwegenheim 3 7
24 Böing,Frank 1857 SG Speyer-Schwegenheim 3 8
25 Kannegiesser,Wilhelm 1798 SG Speyer-Schwegenheim 3 9
26 Bratanov,Zsivko 2465 SG Speyer-Schwegenheim 5
27 Kovacs,Gabor 2454 SG Speyer-Schwegenheim 2 3
28 Holzer,Ralf 1446 SG Speyer-Schwegenheim 2 5
29 Theel,Thomas 2041 SG Speyer-Schwegenheim 2 6
30 Hauck,Adrian 1676 SG Speyer-Schwegenheim 2 8
31 Tremmel,Andreas 1695 SG Speyer-Schwegenheim ½ 1
32 Radach,Winfried 1391 SG Speyer-Schwegenheim ½ 1
33 Camin,Helmut 1232 SG Speyer-Schwegenheim 0 1