Spieler-Auswertung

Mayer,Alexander  -  SC Schifferstadt

Alte DWZ : 1769 dwzDelta = (4 - 1.8) * 25.8064516129 = 57 Leistung (Performance): 2062 NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1769 + 57 = 1826
Runde Spieltag M.Nr. Brett M.Kampf Verein Gegner DWZ Punkte Attr. Erw.
1 03.09.2017 2 1 KK6A1-17-1-1 Limburgerhof Wortmann,Jonas 1935 1 0.28
2 17.09.2017 2 1 KK6A1-17-2-1 Lambsheim Wacker,Felix 1942 1 0.27
4 19.11.2017 2 1 KK6A1-17-4-1 Post Neustadt Wahl,Gerhard 1811 1 0.44
5 03.12.2017 2 1 KK6A1-17-5-1 SV Worms Werner,Gregor 2108 0 0.12
6 14.01.2018 1 8 BK6-17-6-4 Bann Atento,Emanuel 1870 ½ 0.36
8 18.03.2018 2 2 KK6A1-17-8-1 Rülzheim Grundmann,Alexander 1893 ½ 0.33
9 22.04.2018 2 1 KK6A1-17-9-1 Hagenbach Supper,Markus 2027 1 k
Summe 1927 4 1.8

Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 25

Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (25 + 6) = 25.8064516129
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 1.8) * 25.8064516129 = 57
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1769 + (4 - 1.8) * 800 / 6 = 2062