Spieler-Auswertung

Wöhler,Christian  -  Sfr.Konz-Karthaus

Alte DWZ : 1477 dwzDelta = (1 - 1.34) * 33.3333333333 = -11 Leistung (Performance): 1409 NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1477 + -11 = 1466
Runde Spieltag M.Nr. Brett M.Kampf Verein Gegner DWZ Punkte Attr. Erw.
1 29.09.2013 3 4 KK1A-13-1-3 PST-Trier/Bernkastel Bach,Kira 1419 0 0.58
2 20.10.2013 3 4 KK1A-13-2-3 Trittenheim Hoffmann,Hermann 1472 ½ 0.51
4 01.12.2013 3 2 KK1A-13-4-2 SF 1958 Bitburg Barth,Johannes 1481 1 k
5 12.01.2014 3 3 KK1A-13-5-5 Bauer Bollendorf Oberweis,Paul 1987 0 0.04
9 06.04.2014 3 2 KK1A-13-9-4 Reil-Kinheim Merges,Harald 1703 ½ 0.21
Summe 1645 1 1.34

Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 4
EntwicklungsKoeffizient = 20

Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (20 + 4) = 33.3333333333
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1 - 1.34) * 33.3333333333 = -11
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1477 + (1 - 1.34) * 800 / 4 = 1409