Spieler-Auswertung

Grünfeld,Gusti Hans  -  SK 1926 Altrip

Alte DWZ : 1879 dwzDelta = (3 - 4.03) * 22.2222222222 = -23 Leistung (Performance): 1787 NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1879 + -23 = 1856
Runde Spieltag M.Nr. Brett M.Kampf Verein Gegner DWZ Punkte Attr. Erw.
1 11.09.2011 1 1 KK6A1-11-1-4 Lambsheim Ritter,Ralph 2037 0 0.29
2 16.10.2011 1 2 KK6A1-11-2-3 Deidesheim Altmann,Hendrik 2121 ½ 0.2
3 06.11.2011 1 1 KK6A1-11-3-3 Mutterstadt Edel,Ivo 1802 1 0.61
4 27.11.2011 1 2 KK6A1-11-4-4 Rülzheim Kuntz,Werner 1936 ½ 0.42
5 18.12.2011 1 1 KK6A1-11-5-2 Landau Lormes,Gert 2016 0 0.32
6 15.01.2012 1 2 KK6A1-11-6-5 Limburgerhof Klarner,Alexander 1847 0 0.54
7 12.02.2012 1 2 KK6A1-11-7-1 Haßloch Elbel,Sandro 1811 ½ 0.59
8 11.03.2012 1 1 KK6A1-11-8-5 Frankenthal Costea,Valerius 1916 0 0.45
9 22.04.2012 1 2 KK6A1-11-9-2 Schifferstadt Turner,Paul 1800 ½ 0.61
Summe 1921 3 4.03

Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 27

Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (27 + 9) = 22.2222222222
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 4.03) * 22.2222222222 = -23
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1879 + (3 - 4.03) * 800 / 9 = 1787