Spieler-Auswertung

Ritter,Ralph  -  SC 1997 Lambsheim

Alte DWZ : 2037 dwzDelta = (7 - 5.8) * 20.5128205128 = 25 Leistung (Performance): 2144 NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 2037 + 25 = 2062
Runde Spieltag M.Nr. Brett M.Kampf Verein Gegner DWZ Punkte Attr. Erw.
1 11.09.2011 1 1 KK6A1-11-1-4 Altrip Grünfeld,Gusti Hans 1879 1 0.71
2 16.10.2011 1 1 KK6A1-11-2-2 Frankenthal Costea,Valerius 1916 1 0.66
3 06.11.2011 1 1 KK6A1-11-3-5 Schifferstadt Meinhardt,Roland 1764 1 0.83
4 27.11.2011 1 1 KK6A1-11-4-1 Haßloch Paul,Alexander 1851 1 0.74
5 18.12.2011 1 1 KK6A1-11-5-5 Deidesheim Hackel,Mario 2288 0 0.19
6 15.01.2012 1 1 KK6A1-11-6-2 Mutterstadt Manner,Robert 1974 1 0.59
7 12.02.2012 1 1 KK6A1-11-7-4 Rülzheim Kuntz,Hans Jürgen 1882 1 0.71
8 11.03.2012 1 1 KK6A1-11-8-3 Landau Wahl,Gerhard 1831 1 0.76
9 22.04.2012 1 1 KK6A1-11-9-3 Limburgerhof Wortmann,Jonas 1954 0 0.61
Summe 1927 7 5.8

Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 30

Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (30 + 9) = 20.5128205128
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (7 - 5.8) * 20.5128205128 = 25
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 2037 + (7 - 5.8) * 800 / 9 = 2144