Spieler-Auswertung

Meinhardt,Roland  -  SC Schifferstadt

Alte DWZ : 1764 dwzDelta = (3 - 3.01) * 23.5294117647 = -0 Leistung (Performance): 1763 NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1764 + -0 = 1764
Runde Spieltag M.Nr. Brett M.Kampf Verein Gegner DWZ Punkte Attr. Erw.
2 16.10.2011 2 1 KK6A1-11-2-1 Haßloch Paul,Alexander 1851 ½ 0.38
3 06.11.2011 2 1 KK6A1-11-3-5 Lambsheim Ritter,Ralph 2037 0 0.17
4 27.11.2011 2 3 KK6A1-11-4-2 Deidesheim Leibfried,Peter 1691 ½ 0.6
5 04.12.2011 1 8 BK6-11-5-4 Speyer-Schwegenheim Sommer,Richard 1724 ½ 0.56
5 18.12.2011 2 2 KK6A1-11-5-4 Mutterstadt Manner,Robert 1974 0 0.23
6 15.01.2012 2 2 KK6A1-11-6-3 Rülzheim Kuntz,Werner 1936 0 0.27
7 12.02.2012 2 2 KK6A1-11-7-3 Landau Rheinwalt,Tobias 2121 0 0.11
8 11.03.2012 2 2 KK6A1-11-8-4 Limburgerhof Beck,Patrick 1917 ½ 0.3
9 22.04.2012 2 1 KK6A1-11-9-2 Altrip Kugel,Norbert 1844 1 0.39
Summe 1899 3 3.01

Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 25

Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (25 + 9) = 23.5294117647
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 3.01) * 23.5294117647 = -0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1764 + (3 - 3.01) * 800 / 9 = 1763