Spieler-Auswertung

Mayer,Bernhard  -  SC Schifferstadt

Alte DWZ : 1740 dwzDelta = (3.5 - 2.81) * 26.6666666667 = 18 Leistung (Performance): 1832 NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1740 + 18 = 1758
Runde Spieltag M.Nr. Brett M.Kampf Verein Gegner DWZ Punkte Attr. Erw.
1 11.09.2011 2 4 KK6A1-11-1-5 Frankenthal Nitzsche,Manuel 1712 ½ 0.54
2 16.10.2011 2 5 KK6A1-11-2-1 Haßloch Nunheim,Friedrich 1858 ½ 0.34
3 06.11.2011 2 5 KK6A1-11-3-5 Lambsheim Beck,Alexander 1947 0 0.23
4 27.11.2011 2 5 KK6A1-11-4-2 Deidesheim Gross,Steffen 1523 1 0.78
5 18.12.2011 2 4 KK6A1-11-5-4 Mutterstadt Achatz,Michael 1863 ½ 0.33
8 11.03.2012 2 5 KK6A1-11-8-4 Limburgerhof Konheisner,Christoph 1676 1 0.59
Summe 1763 3.5 2.81

Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 24

Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (24 + 6) = 26.6666666667
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3.5 - 2.81) * 26.6666666667 = 18
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1740 + (3.5 - 2.81) * 800 / 6 = 1832