Spieler-Auswertung

Legierski,Stanislaus  -  SK 1926 Altrip

Alte DWZ : 1639 dwzDelta = (1.5 - 1.76) * 26.6666666667 = -7 Leistung (Performance): 1613 NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1639 + -7 = 1632
Runde Spieltag M.Nr. Brett M.Kampf Verein Gegner DWZ Punkte Attr. Erw.
1 01.09.2013 1 5 KK6A1-13-1-1 Lambsheim Beck,Alexander 1970 ½ 0.12
2 15.09.2013 1 4 KK6A1-13-2-5 Mutterstadt Ledig,Horst 1812 ½ 0.27
3 13.10.2013 1 5 KK6A1-13-3-2 Frankenthal Straub,Hermann 1894 0 0.19
4 27.10.2013 1 4 KK6A1-13-4-4 Limburgerhof Ripsam,Reinhard 2014 0 0.09
5 17.11.2013 1 5 KK6A1-13-5-3 Landau Achatz,Michael 1838 ½ 0.24
6 08.12.2013 1 5 KK6A1-13-6-3 Landau Kuhn,Daniel 1681 0 0.44
8 09.02.2014 1 3 KK6A1-13-8-2 Herxheim Bohne,Lutz 1899 0 0.18
9 23.03.2014 1 3 KK6A1-13-9-5 Rülzheim Wilk,Jörg 1853 0 0.23
Summe 1870 1.5 1.76

Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 22

Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (22 + 8) = 26.6666666667
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1.5 - 1.76) * 26.6666666667 = -7
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1639 + (1.5 - 1.76) * 800 / 8 = 1613