Spieler-Auswertung

Schwarz,Jonas  -  SK Frankenthal

Alte DWZ : 1712 dwzDelta = (6 - 3.99) * 24.2424242424 = 49 Leistung (Performance): 1891 NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1712 + 49 = 1761
Runde Spieltag M.Nr. Brett M.Kampf Verein Gegner DWZ Punkte Attr. Erw.
2 17.09.2017 3 4 KK6A1-17-2-5 Limburgerhof Appel,Wolfgang 1599 1 0.65
3 22.10.2017 3 6 KK6A1-17-3-1 Schifferstadt Turner,Paul 1668 1 0.56
5 03.12.2017 3 6 KK6A1-17-5-2 Mutterstadt Ledig,Horst 1810 0 0.37
6 14.01.2018 3 5 KK6A1-17-6-4 Hagenbach Wayand,Stefan,Dr. 1828 1 0.34
7 25.02.2018 3 6 KK6A1-17-7-3 Lambsheim Nagel,Matthias 1751 ½ 0.45
8 11.03.2018 2 6 R2S-17-8-2 Bellheim Kopf,Thomas 1878 0 0.28
8 18.03.2018 3 7 KK6A1-17-8-3 Post Neustadt Kort,Alfred 1486 1 0.79
9 15.04.2018 2 7 R2S-17-9-5 Schott Mainz Berring,Alain 1883 ½ 0.27
9 22.04.2018 3 4 KK6A1-17-9-4 Herxheim Birg,Marius 1878 1 0.28
Summe 1753 6 3.99

Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 24

Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (24 + 9) = 24.2424242424
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (6 - 3.99) * 24.2424242424 = 49
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1712 + (6 - 3.99) * 800 / 9 = 1891