Spieler-Auswertung

Lenhardt,Jörn  -  SC Bad Dürkheim

Alte DWZ : 1499 dwzDelta = (3 - 3.07) * 27.5862068966 = -2 Leistung (Performance): 1493 NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1499 + -2 = 1497
Runde Spieltag M.Nr. Brett M.Kampf Verein Gegner DWZ Punkte Attr. Erw.
1 15.09.2013 1 5 KK6B1-13-1-4 Frankenthal Fleckenstein,Tobias 1679 0 0.26
2 20.10.2013 1 5 KK6B1-13-2-3 Post Neustadt Scholz,Herbert,Dr. 1668 0 0.28
3 10.11.2013 1 5 KK6B1-13-3-3 Mutterstadt Mugrauer,Hans-Martin,Dr. 1638 ½ 0.31
4 01.12.2013 1 5 KK6B1-13-4-4 Lambsheim Grube,Herbert 1746 0 0.19
5 15.12.2013 1 5 KK6B1-13-5-2 Haßloch Mangold,Wolfgang 1584 ½ 0.38
6 19.01.2014 1 4 KK6B1-13-6-5 Schifferstadt Stirmlinger,Jochen 1648 ½ 0.3
7 02.02.2014 1 5 KK6B1-13-7-1 Lambsheim Appel,Kurt 1479 0 0.53
8 16.02.2014 1 5 KK6B1-13-8-5 SV Worms Wiedemann,Jessica 1435 1 0.59
9 16.03.2014 1 4 KK6B1-13-9-2 SK Ludwigshafen Petschick,Claus 1714 ½ 0.23
Summe 1621 3 3.07

Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 20

Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (20 + 9) = 27.5862068966
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 3.07) * 27.5862068966 = -2
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1499 + (3 - 3.07) * 800 / 9 = 1493