Spieler-Auswertung

Müller,Peter  -  SC Gardez Hermeskeil

Alte DWZ : 1342 dwzDelta = (1.5 - 2.98) * 33.3333333333 = -49 Leistung (Performance): 1145 NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1342 + -49 = 1293
Runde Spieltag M.Nr. Brett M.Kampf Verein Gegner DWZ Punkte Attr. Erw.
1 27.08.2017 1 8 RL1-17-1-2 Cochem Wagner,Horst-Peter,Dr. 1596 0 0.19
1 03.09.2017 2 6 KK1A-17-1-3 Konz-Zewen Scheidt,Daniel 1478 1 k
2 22.10.2017 2 5 KK1A-17-2-4 SG Trier Franzen,Joachim 1502 1 0.29
3 05.11.2017 2 4 KK1A-17-3-2 Gambit Gusenburg Becker,Winfried 1160 ½ 0.74
4 19.11.2017 2 5 KK1A-17-4-5 SG Trier Elenz,Elisa 1104 0 0.8
5 10.12.2017 2 5 KK1A-17-5-1 Jünkerath Hunz,Walter 1119 0 0.78
6 14.01.2018 2 5 KK1A-17-6-5 Wittlich Berresheim,Liudger ½
7 28.01.2018 2 5 KK1A-17-7-2 Bitburg-Bollendorf Müller,Niklas 1606 0 0.18
Summe 1348 1.5 2.98

Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 18

Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (18 + 6) = 33.3333333333
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1.5 - 2.98) * 33.3333333333 = -49
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1342 + (1.5 - 2.98) * 800 / 6 = 1145